Home >> People >> Faculty
LI Yixue

Ph.D.

Professor, Principal Investigator

Laboratory of Computational Genomics & Big Data

Lab Page Link: http://picb.ac.cn/yxlilab/

Email: yxli@sibs.ac.cn

Tel: 86-21-54920089

Research Areas:  

1. Bioinformatics and Systems Biology. genome analysis, gene regulatory network analysis, proteomics and protein interaction analysis, and Simulation of complex system modeling and dynamic properties of omics data integration room, systems biology equilibrium fluctuation, critical phenomena and biological function of the relationship between research, analysis of gene regulatory networks.  

2. Cancer genomics. Using bioinformatics and calculation of biological method to establish statistical and computational model, integrated analysis of multi group data, finding tumor disease markers and drug targets, explore the tumor occurrence and development mechanism, in order to provide clues for the tumor precise treatment. 

3. Biomedical database construction and data analysis algorithms. Biomedical knowledge discovery, data mining and database construction, building a large data analysis process for specific scientific problems, algorithm research and tool development. 

4. Disease animal model genomics. Using the methods of comparative genomics, population genetics and functional genomics, to study and analysis the genetic and regulatory mechanisms of specific animal models.  

5. Precision medicine. Integration of large data output of advanced experiment technology system and data analysis system, based on biomedical data carrying out of the molecular classification of major diseases, establishment of the clinical medication of precision analysis and consultation system. 

 

Brief Biography: 

2016 – Present: Professor, Principal Investigator, CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology, China.  

2002-2015 Professor, Principal Investigator, Shanghai Institutes for Biological Sciences, CAS 

2000-2002 Associate Professor, Shanghai Institute for Biological Sciences, CAS 

1997-2000 Postdoctor, European Molecular Biology Laboratory(EMBL) 

1996-1997 Postdoctor ,University StuttgartInstitute of Applied Computing Technology 

1992-1996 University Heidelberg, Institute of Theoretical Physics, Ph.D 

1987-1991 Xinjiang UniversityDepartment of Physics, Lecturer 

1984-1987 Master, Department of Physics, Xinjiang UniversityChina 
 

Selected Publications:*Corresponding Author 

(1) Benpeng Miao , Zhen Wang *, Yixue Li*, Genomic Analysis Reveals Hypoxia Adaptation in the Tibetan Mastiff by Introgression of the Gray Wolf from the Tibetan Plateau, Mol Biol Evol, 2017, 34(3):734-743 

(2) Li Mao#,Chenglin Liu#, Zhen Wang, Xiaofeng Niu,Liang Xue, Zhilei Zhou, Zhenying Cai, Meng Yu, Yixue Li*, Dianqing Wu* and Lin Li*, A genome-wide loss-of-function screening method for minimizing false-negatives caused by functional redundancy, Cell research, 2016, 26(9):1067-1070 

(3) Xiao Gou#, Zhen Wang#, Ning Li#, Feng Qiu#, Ze Xu, Dawei Yan, Shuli Yang, Jia Jia, Xiaoyan Kong, Zehui Wei, Shaoxiong Lu, Linsheng Lian, Changxin Wu, Xueyan Wang, Guozhi Li, Teng Ma, Qiang Jiang, Xue Zhao, Jiaqiang Yang, Baohong Liu, Dongkai Wei, Hong Li, Jianfa Yang, Yulin Yan, Guiying Zhao, Xinxing Dong, Mingli Li, Weidong Deng, Jing Leng, Chaochun Wei , Chuan Wang, Huaming Mao*, Hao Zhang*, Guohui Ding*, and Yixue Li*, Whole-genome sequencing of six dog breeds from continuous altitudes reveals adaptation to high-altitude hypoxia, Genome Res, 2014,24(8):1308-1315 

(4) Zhijian Cao#, Yao Yu#, Yingliang Wu#, Pei Hao#, Zhiyong Di#, Yawen He#, Zongyun Chen, Weishan Yang, Zhiyong Shen, Xiaohua He, Jia Sheng, Xiaobo Xu, Bohu Pan, Jing Feng, Xiaojuan Yang, Wei Hong, Wenjuan Zhao, Zhongjie Li, Kai Huang, Tian Li, Yimeng Kong, Hui Liu, Dahe Jiang, Binyan Zhang, Jun Hu, Youtian Hu, Bin Wang, Jianliang Dai, Bifeng Yuan, Yuqi Feng, Wei Huang, Xiaojing Xing, Guoping Zhao, Xuan Li*, Yixue Li* ,and Wenxin Li*, The genome of Mesobuthus martensii reveals a unique adaptation model of arthropods, Nat Commun, 2013,4:2602 

(5) Yunwen Hu#, Shuihua Lu,Zhigang Song#, Wei Wang#, Pei Hao#, Jianhua Li#, Xiaonan Zhang#,Hui-Ling Yen,Bisheng Shi,Tao Li, Wencai Guan, Lei Xu, Yi Liu, Sen Wang, Xiaoling Zhang, Di Tian, Zhaoqin Zhu, Jing He, Kai Huang, Huijie Chen,Lulu Zheng, Xuan Li, Jie Ping, Bin Kang, Xiuhong Xi, Lijun Zha, Yixue Li, Zhiyong Zhang, Malik Peirisx*, Zhenghong Yuan*, Association between adverse clinical outcome in human disease caused by novel influenza A H7N9 virus and sustained viral shedding and emergence of antiviral resistance, Lancet, 2013, 381 (9885): 2273-2279  

(6) Huaixing Li#, Wei Gan#, Ling Lu#, Xiao Dong#, Xueyao Han#, Cheng Hu#, Zhen Yang#, Liang Sun#, Wei Bao#, Pengtao Li#, Meian He, Liangdan Sun, Yiqin Wang, Jingwen Zhu, Qianqian Ning, Yong Tang, Rong Zhang, Jie Wen, Di Wang, Xilin Zhu, Kunquan Guo, Xianbo Zuo, Xiaohui Guo, Handong Yang, Xianghai Zhou, DIAGRAM Consortium, AGEN-T2D Consortium, Xuejun Zhang, Lu Qi, Ruth J.F. Loos, Frank B. Hu, Tangchun Wu, Ying Liu, Liegang Liu, Ze Yang, Renming Hu, Weiping Jia, Linong Ji, Yixue Li*, and Xu Lin*, A genome-wide association study identifies GRK5 and RASGRP1 as type 2 diabetes loci in Chinese Hans, Diabetes, 2013, 62(1): 291-298 

(7) Jirimutu#, Zhen Wang#, Guohui Ding#, Gangliang Chen#, Yamin Sun#, Zhihong Sun#, Heping Zhang, Lei Wang, Surong Hasi, Yan Zhang, Jianmei Li, Yixiang Shi, ZeXu, Chuan He, Siriguleng Yu, Shengdi Li, Wenbin Zhang, Mijiddorj Batmunkh, Batsukh Ts, Narenbatu, Unierhu, Shirzana Bat-Ireedui, Hongwei Gao, Banzragch Baysgalan, Qing Li, Zhiling Jia, Turigenbayila,Subudenggerile, Narenmanduhu, Zhaoxia Wang, Juan Wang, Lei Pan, Yongcan Chen, Yaichil Ganerdene, Dabxilt, Erdemt, Altansha, Altansukh, Tuya Liu, Minhui Cao, Aruuntsever, Bayart, Hosblig, Fei He, A Zha-ti,Guangyong Zheng, Feng Qiu, Zikui Sun, Lele Zhao,Wenjing Zhao, Baohong Liu, Chao Li, Yunqin Chen, Xiaoyan Tang, Chunyan Guo, Wei Liu, Liang Ming, Temuulen, Aiying Cui, YiLi, Junhui Gao, Jing Li, Wurentaodi, Shen Niu, Tao Sun, Zhengxiao Zhai, Min Zhang, Chen Chen, Tunteg Baldan, Tuman Bayaer, Yixue Li*, He Meng*, Genome sequences of wild and domestic bactrian camels, Nature communications, 2012, 3:1202  

(8) Zhen Wang#, Guohui Ding#, Ludwig Geistlinger, Hong Li, Lei Liu, Rong Zeng*, Yoshio Tateno*, and Yixue Li*, Evolution of protein phosphorylation for distinct functional modules in vertebrate genomes, Molecular biology and evolution, 2011,28 (3): 1131-1140  

(9) Shimin Zhao, Wei Xu,Wenqing Jiang, Wei Yu, Yan Lin, Tengfei Zhang, Jun Yao, Li Zhou, Yaxue Zeng, Hong Li, Yixue Li, Jiong Shi, Wenlin An, Susan M. Hancock, Fuchu He, Lunxiu Qin, Jason Chin, Pengyuan Yang, Xian Chen, Qunying Lei, Yue Xiong*, and Kun-Liang Guan*, Regulation of cellular metabolism by protein lysine acetylation, Science, 2010, 327 (5968) :1000-1004  

(10) Ruoyu Luo#, Haibin Wei#, Lin Ye, Kankan Wang, Fan Chen, Lijun Luo, Lei Liu, Yuanyuan Li, M. James C. Crabbe, Li Jin, Yixue Li*, and Yang Zhong*, Photosynthetic metabolism of C3 plants shows highly cooperative regulation under changing environments: a systems biological analysis, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2009,106 (3) 847-852